Ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröintiä varten

Elintarvikealan toimijan on tehtävä ilmoitus elintarviketoiminnasta tai sen olennaisesta muuttamisesta toiminnan rekisteröintiä varten. Ilmoituksen liitteeksi tarvitaan huoneiston pohjapiirustus (Elintarvikelaki 297/2021). Lisäksi toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle.

Lähetä ilmoitus ajoissa:

Ilmoitus on lähetettävä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai suunniteltua muutosta. Ilmoitus elintarviketoiminnasta tehdään sen kunnan tai kaupungin elintarvikevalvontaviranomaiselle, jonka alueella elintarvikehuoneisto sijaitsee.

Ilmoitus tehdään toimijan kotikuntaan, jos kyseessä on toiminta liikkuvassa elintarvikehuoneistossa, virtuaalihuoneistossa tai elintarvikehuoneistossa, jossa vain kuljetetaan tai säilytetään elintarvikkeita yhdessä tai useammassa kuljetusajoneuvossa/kontissa. Jos toimijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, elintarviketoimintaa koskevan ilmoituksen käsittelee se kunta, jonka alueella elintarviketoiminta aloitetaan.

Todistus ja maksu:

Elintarvikevalvontaviranomainen antaa toimijalle todistuksen ilmoituksen käsittelystä ja tallentaa tiedot elintarviketoiminnan rekisteröinnistä ympäristöterveydenhuollon keskitettyyn toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmään. Ilmoituksen käsittelystä peritään Vantaan kaupungin hyväksymän taksan mukainen maksu. Maksu peritään myös toimijan vaihtumista koskevan ilmoituksen käsittelystä. Ilmoituksen käsittely toiminnan loppuessa/keskeytyessä on maksutonta.

 

Tietojen täyttäminen kestää arviolta 30 minuuttia. Voit halutessasi tallentaa keskeneräisen lomakkeen ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. Istuntosi vanhenee 60 minuutissa, jos et etene lomakkeella.

Mikäli olet kirjautunut Oma Vantaa -palveluun, voit halutessasi tallentaa keskeneräisen lomakkeen ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. Huomioithan, että kirjautumattomana keskeneräisen lomakkeen tallentaminen ei ole mahdollista.

 

Täytä ilmoitus   Palaa ilmoituksiin