Ilmoitus terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen huoneiston käyttöönotosta tai toiminnan muutoksesta

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoitus sellaisesta toiminnasta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille tai elinympäristölle. Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttumisesta ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta. Jos toiminta edellyttää ympäristölupaa, ei ilmoitusta tarvitse tehdä. Ilmoitusmenettelyllä pyritään selvittämään, täyttävätkö toiminta ja olosuhteet sille asetetut terveydelliset vaatimukset.
 
Tämä ilmoitus koskee huoneistoja, joille ei ole omaa erillistä ilmoitusta. Voit tarkistaa onko ilmoittamallesi huoneistotyypille erillinen ilmoitus Vantaan ympäristöterveydenhuollon lomakkeet -sivuilta. 
 

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista tai suunniteltua muutosta

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus tehdään sen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jonka alueella huoneisto sijaitsee.

Ilmoituksen käsittely on maksullista ja siitä annetaan todistus

Terveydensuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen ja antaa siitä todistuksen ilmoituksen tekijälle. Tarvittaessa voidaan pyytää toiminnanharjoittajalta muita ilmoituksen käsittelemiseksi tarpeellisia selvityksiä. Ilmoituksen käsittelystä peritään Vantaan kaupungin hyväksymän taksan mukainen maksu, voimassaoleva hinnasto löytyy Vantaan ympäristöterveydenhuollon sivuilta  .

Maksu peritään myös toiminnanharjoittajan vaihtumista koskevan ilmoituksen käsittelystä. Ilmoituksen käsittely toiminnan loppuessa/keskeytyessä on maksutonta.

Ilmoituksen täyttämiseen tarvittavat tiedot

Ilmoituksen täyttämiseen tarvitset mm. seuraavia tietoja:

  • Rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä tilan käyttötarkoitus (liitteeksi) sekä tilan alkuperäinen käyttötarkoitus
  • Huoneiston pohjapiirustus (liitteeksi) ja tilakohtaiset pinta-alaerittelyt
  • Tiedon ilmanvaihtotekniikasta sekä ilmanvaihdon mittauspöytäkirjan (liitteeksi)
  • Kiinteistön omistaja ja kiinteistön yhteyshenkilö

Voit tarkastella lomakkeella vaadittavia tietoja ilman tietojen täyttämistä liikkumalla yläreunan numeroista sivulta toiselle. Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää myöhemmin liitteiden osalta. Kirjautumalla Oma Vantaa -palveluun voit tallentaa lomakkeen keskeneräisenä. Kirjautumattomana keskeneräisenä tallentaminen ei ole mahdollista.
 

Tietojen täyttäminen kestää arviolta 20 minuuttia. Istuntosi vanhenee 60 minuutissa, jos et etene lomakkeella.

Mikäli olet kirjautunut Oma Vantaa palveluun, voit halutessasi tallentaa keskeneräisen lomakkeen ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. Huomioithan, että kirjautumattomana keskeneräisen lomakkeen tallentaminen ei ole mahdollista.

 

Täytä ilmoitus   Palaa ilmoituksiin